Dziekanat

ul. Mickiewicza 16
70-383 Szczecin
dziekanatwnoz@usz.edu.pl

tel. +48 91 444 25 20
fax +48 91 444 25 17

Sylabusy

  SYLABUSY

Dla studentów kierunków
Geografia (studia I stopnia), Geografia morza i wybrzeża (studia II stopnia),
Geologia (studia I stopnia),
Gospodarka przestrzenna (studia I i II stopnia),
oraz Oceanografia (studia I stopnia)
http://esylabusy.univ.szczecin.pl/index.php

Dla studentów kierunków 
Turystyka i Rekreacja (studia I i II stopnia)
oraz Marine & Coastal Geosciences (studia II stopnia) sylabusy są udostępniane przez prowadzących poszczególne przedmioty oraz na tablicach ogłoszeń katedr i zakładów

Dla studentów studiów podyplomowych Geografia dla nauczycieli
Sylabusy