Dziekanat

ul. Mickiewicza 16
70-383 Szczecin
dziekanatwnoz@usz.edu.pl

tel. +48 91 444 25 20
fax +48 91 444 25 17

Staże

ulotka

 

Formularz zgłoszeniowy studenta

 Lista rankingowa studentów przyjętych na staże

 

Pracodawcy współpracujący z WNoZ US w ramach realizowania staży dla studentów geologii III roku I stopnia i II roku II stopnia: 

 

Przedsiębiorstwo Geologiczne "GEOPROJEKT SZCZECIN" Spółka z o.o.

70-893 Szczecin, ul. Tartaczna 9, http://geoprojekt.szczecin.pl/

 

BARG-ARTGEO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Geologia inżynierska i geotechnika

70-028 Szczecin, ul. Zygmunta Chmielewskiego 13, www.barg-artgeo.pl

 

Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, Oddział Pomorski w Szczecinie

71-130 Szczecin. ul. Henryka Wieniawskiego 20, https://www.pgi.gov.pl/szczecin/oddzial-pomorski/aktualnosci.html

 

Przedsiębiorstwo Geotechniczne GeoGT Sp. z o.o.
ul. Smolańska 3 lok. 102, 70-026 Szczecin, www.geogt.pl

 

 

barg