Dziekanat

ul. Mickiewicza 16
70-383 Szczecin
dziekanatwnoz@usz.edu.pl

tel. +48 91 444 25 20
fax +48 91 444 25 17

Rekrutacja kierunki

Komisja Rekrutacyjna Wydziału Nauk o Ziemi

na studia studia I i II stopnia

Przyjmuje interesantów: poniedziałek, wtorek, środa
w godzinach 10:00 - 12:00
w pokoju 312 przy ulicy Mickiewicza 18.

tel. +48 91 444 25 59

 

Na Wydziale Nauk o Ziemi w roku akademickim 2018/2019  uruchomione zostały następujące kierunki studiów:

Studia stacjonarne I stopnia

Kierunki ogólnoakademickie

 Kierunki praktyczne

 

 

Studia stacjonarne II stopnia:

Kierunki ogólnoakademickie

Kierunki praktyczne

 

Studia III stopnia

 

Studia podyplomowe:

Rekrutacja na studia podyplomowe prowadzone przez US odbywa się elektronicznie na stronie: https://e-podyplomowe.univ.szczecin.pl/erekrutacjanew/index.php od 12 czerwca do 21 września 2018 r.

Miejsce składania dokumentów:
Wydział Nauk o Ziemi, ul. Mickiewicza 16, 70-383 Szczecin, pok. 309, ew. 310 – pani Magdalena Klimczak, w razie nieobecności – pani Małgorzata Świątek
Termin przyjmowania dokumentów: 10 – 21 września 2018 r.
Szczegółowe informacje: 91 444-25-25

Kurs dokształcający:

System Elektronicznej Rejestracji Kandydatów:

http://kandydaci.usz.edu.pl