Dziekanat

ul. Mickiewicza 16
70-383 Szczecin
dziekanatwnoz@usz.edu.pl

tel. +48 91 444 25 20
fax +48 91 444 25 17

Praca

Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Szczecińskiego ogłasza konkurs na stanowisko doktorant-stypendysta.

 

Wymagania:

• Absolwent studiów II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich: geologia, geochemia, chemia, inżynieria środowiska, oceanografia lub geografia (pod warunkiem że temat pracy dyplomowej mieści się w zakresie geografii fizycznej)
• umiejętność pływania (wymóg BHP)
• wskazane doświadczenie w pracach terenowych w zakresie poboru prób osadów zbiorników wodnych i obszarów lądowych z pokładu jednostki pływającej,
• wskazane doświadczenie i umiejętności w zakresie prac laboratoryjnych obejmujących przygotowanie próbek osadów do analiz sedymentologicznych i (praca z binokularem i mikroskopem),
• wskazane doświadczenie i umiejętności w wykonywaniu analizy uziarnienia z wykorzystaniem laserowego analizatora cząstek
Opis zadań:

Praca w projekcie „Występowanie związków cynoorganicznych w osadach dennych estuarium Odry – czynniki środowiskowe wpływające na ich obecność, produkty rozkładu, przemieszczanie oraz trwałość w środowisku naturalnym” realizowanym we współpracy pomiędzy Uniwersytetem Szczecińskim a Państwowym Instytutem Geologicznym-Polskim Instytutem Badawczym.
• Udział w kampanii terenowej – pobór prób osadów dennych i wody na akwenach wodnych obszaru ujścia Odry z pokładu jednostki pływającej, pobór prób osadów z historycznych składowisk urobku z pogłębiania torów wodnych,
• Prace laboratoryjne – określenie składu mineralogicznego próbek osadu (frakcja nieorganiczna),
• Interpretacja uzyskanych wyników analiz laboratoryjnych – analizy uziarnienia, strat na prażeniu, składu mineralogicznego,
• Uczestniczenie w analizie i interpretacji danych środowiskowych.
Typ konkursu NCN: OPUS – ST
Termin składania ofert: 27 września 2018, 23:59
Forma składania ofert: dowolnie
Warunki zatrudnienia:

Zatrudnienie w ramach umowy o stypendium, wynagrodzenie w wysokości 3000 zł/ miesiąc. Praca od 01/10/2018 r. do 19/04/2020 r. (z możliwością przedłużenia okresu zatrudnienia w przypadku przedłużenia projektu, przy czym maksymalny okres zatrudnienia nie może przekroczyć 36 miesięcy).
Dodatkowe informacje:

Wymagane dokumenty:
• Curriculum Vitae,
• List motywacyjny
• Dyplom ukończenia studiów magisterskich (II stopnia lub jednolitych) z kierunków: geologia, geochemia, chemia, inżynieria środowiska, oceanografia lub geografia (pod warunkiem że temat pracy dyplomowej mieści się w zakresie geografii fizycznej)
• Lista osiągnięć naukowych, publikacji, odbytych warsztatów, kursów i praktyk zawodowych.
Zgłoszenie należy dostarczyć pocztą, pocztą elektroniczną lub osobiście na adres:
Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Szczecińskiego
Centrum Dydaktyczno-Badawcze Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Szczecińskiego
Ul. Mickiewicza 16 A
70-383 Szczecin
Pokój 213
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 01 października 2018r. Ocena aplikacji zgodnie z zasadami określonymi w „Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych…” (OPUS 11 – załącznik 6)