Dziekanat

ul. Mickiewicza 16
70-383 Szczecin
dziekanatwnoz@usz.edu.pl

tel. +48 91 444 25 13
fax +48 91 444 25 17

Podst. informacje

Kierownik studiów doktoranckich WNoZ
dr hab. Halina Kowalewska-Kalkowska, prof. US
Pokój 304 (M18)
tel. 91 444 2534
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dziekanat WNoZ
mgr Daria Marianowska
tel. 91 444 2512
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny przyjęć doktorantów  

poniedziałek nieczynne
wtorek 8 - 12
środa 8 - 12
czwartek 8 - 12
piątek 8 - 12

 

ROK AKADEMICKI 2016/2017

 

Zespół ds. Jakości i Programów Kształcenia studiów doktoranckich w dziedzinie Nauk o Ziemi, w dyscyplinie Oceanologia  

Przewodnicząca:

 Członkowie:

  dr hab. Halina Kowalewska- Kalkowska, prof. US

dr hab. Teresa Radziejewska, prof US - koordynator kierunkowy ds. wymiany studentów

dr hab. Roman Marks, prof. US

mgr Daria Marianowska - koordynator systemu Egeria Edukacja

mgr Ewa Górecka - członek/przedstawiciel doktorantów

Zespół ds. Jakości i Programów Kształcenia  studiów doktoranckich w dziedzinie Nauk o Ziemi, w dyscyplinie Geografia:

Przewodnicząca:

 

Członkowie:

    dr hab. Halina Kowalewska- Kalkowska, prof. US - koordynator kierunkowy                                                                                                ds. wymiany studentów

dr hab. Anna Cedro, prof. US 

dr hab. Paweł Czapliński, prof. US

 mgr Daria Marianowska - koordynator systemu Egeria Edukacja

mgr Natalia Berlińska - członek/przedstawiciel doktorantów


Komisja Doktorancka na Wydziale Nauk o Ziemi:

Przewodnicząca:

Członkowie:
 

dr hab. Halina Kowalewska - Kalkowska, prof. US 

dr hab. Anna Cedro, prof US
dr hab. Paweł Czapliński, prof US

Członek/przedstawiciel doktorantów
mgr Natalia Berlińska

PRZEWODNICZĄCY WYDZIAŁOWEJ RADY SAMORZĄDU DOKTORANTÓW
mgr Natalia Berlińska                                                        Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

STAROŚCI

GEOGRAFIA

Rok I
Rok II
RokIII
RokIV

mgr Jakub Śledziowski
 mgr Ewa Górecka                   
  mgr Magdalena Olejniczak     
  mgr Agnieszka Strzelecka                    
               

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

OCEANOLOGIA
Rok III   mgr Anna Binczewska                                         Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

WYDZIAŁOWA KOMISJA REKRUTACYJNA NA STUDIA TRZECIEGO STOPNIA NA ROK AKADEMICKI 2016/2017:
Przewodnicząca
dr hab. Anna Cedro, prof. US
Członkowie
dr hab. Igor Kavetsky, prof. US
dr hab. Halina Kowalewska-Kalkowska, prof. US
mgr Natalia Berlińska
Sekretarz
Krystyna Janczak

Nabór na studia III stopnia (doktoranckie)
w dyscyplinie GEOGRAFIA i OCEANOLOGIA

Więcej o kierunku OCEANOLOGIA

System Elektronicznej Rejestracji Kandydatów:
https://e-doktorant.univ.szczecin.pl/erk/main.php

Dokumenty należy składać do 26.09.2016 r. w pokoju nr 14 (parter), w budynku WNoZ przy ul. Mickiewicza 18.

Na rozmowę kwalifikacyjną na III stopień studiów na rok akademicki 2016/2017 w dyscyplinie Geografia serdecznie zapraszamy 28.09.2016 r. (środa) o godz. 9.00 do sali nr 111 (I pietro) przy ul. Mickiewicza 16 w Szczecinie.

Na rozmowę kwalifikacyjną na III stopień studiów na rok akademicki 2016/2017 w dyscyplinie Oceanologia serdecznie zapraszamy 28.09.2016 r. (środa) o godz. 10.00 do sali nr 111 (I pietro) przy ul. Mickiewicza 16 w Szczecinie.

Wymagane dokumenty w postępowaniu kwalifikacyjnym:

a) podane w  Warunkach i trybie rekrutacji na pierwszy rok studiów trzeciego stopnia w roku akademickim 2016/2017 (załącznik nr 1 do Uchwały nr 21/2016 Rady Wydziału Nauk  o Ziemi US)

 • podanie o przyjęcie na studia doktoranckie;
 • życiorys;
 • odpis dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich uzyskany w Polsce albo dyplom uzyskany za granicą (oryginał lub kopia z potwierdzeniem zgodności z oryginałem wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego);
 • dokument poświadczający średnią ocen z przebiegu jednolitych studiów magisterskich albo studiów pierwszego i drugiego stopnie;
 • aktualne kolorowe fotografie kandydata, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych - 2 szt.;
 • kwestionariusz osobwy;
 • kserokopia dowodu osobistego albo innego dokumentu ze zdjęciem, potwierdzającego tożsamość.

b) dokumenty dodatkowe

 • opinia promotora pracy magisterskiej o predyspozycji do pracy,
 • pisemny esej z zakresu tematycznego i metodycznego planowanych badań naukowych (objętość do 3 stron),
 • indeks (jednolitych studiów magisterskich lub studiów drugiego stopnia) w celu wyliczenia średniej ze studiów (depozyt na czas postepowania kwalifikacyjnego),
 • dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowe lub inne (nieobowiązkowe), np.: certyfikat językowy, publikacje naukowe, udział w konferencjach naukowych, aktywność w studenckim ruchu naukowym, staże naukowe i studia zagraniczne, stypendia naukowe i nagrody naukowe lub inne potwierdzone osiągnięcia.

Podanie o przyjęcie na studia doktoranckie

Kwestionariusz osobowy

KRYTERIA_KWALIFIKACYJNE_-Geografia

KRYTERIA_KWALIFIKACYJNE_-_Oceanologia