Dziekanat

ul. Mickiewicza 16
70-383 Szczecin
dziekanatwnoz@usz.edu.pl

tel. +48 91 444 25 20
fax +48 91 444 25 17

Plany studiów

Plany studiów dla studentów poszczególnych kierunków w roku akademickim 2017/2018

 

Stopień

Profil

Kierunek

Rok

Plan

pierwszy

praktyczny

bezpieczeństwo wodne

1

WNoZ-BW-P-I-S-17-18Z

ogólnoakademicki

geografia

1

WNoZ-Geogr-O-I-S-17-18Z

2

WNoZ-Geogr-O-I-S-16-17Z

3

WNoZ-Geogr-O-I-S-15-16Z

geologia

1

WNoZ-Geol-O-I-S-17-18Z

2

WNoZ-Geol-O-I-S-16-17Z

3

WNoZ-Geol-O-I-S-15-16Z

gospodarka przestrzenna

1

WNoZ-GP-O-I-S-17-18Z

2

WNoZ-GP-O-I-S-16-17Z

3

WNoZ-GP-O-I-S-15-16Z

oceanografia

1

WNoZ-O-O-I-S-17-18Z

turystyka i rekreacja

1

WNoZ-TiR-O-I-S-17-18Z

2

WNoZ-TiR-O-I-S-16-17Z

3

WNoZ-TiR-O-I-S-15-16Z

drugi

ogólnoakademicki

geografia

1

WNoZ-Geogr-O-II-S-17-18Z

geologia

1

WNoZ-Geol-O-II-S-17-18Z

2

WNoZ-Geol-O-II-S-16-17Z

gospodarka przestrzenna

2

WNoZ-GP-O-II-S-16-17Z

marine & coastal geosciences

2

WNoZ-MaCG-O-II-S-16-17Z

turystyka i rekreacja

1

WNoZ-TiR-O-II-S-17-18Z

2

WNoZ-TiR-O-II-S-16/17Z