Dziekanat

ul. Mickiewicza 16
70-383 Szczecin
dziekanatwnoz@usz.edu.pl

tel. +48 91 444 25 20
fax +48 91 444 25 17

Infromacje ogólne

INFORMACJE OGÓLNE

 

Zakład Paleooceanologii został powołany decyzją Rady Wydziału Nauk Przyrodniczych (WNP) Uniwersytetu Szczecińskiego w październiku 1997 roku. Strukturalnie został utworzony na bazie Zakładu Oceanografii Biologicznej Instytutu Nauk o Morzu. Od 1997 roku kierownikiem Zakładu Paleooceanologii jest prof. dr hab. Andrzej Witkowski.

 

Problematyka badawcza Zakładu Paleooceanologii

Hodowla mikroglonów z morskiej strefy brzegowej, bioróżnodność i biogeografia zespołów okrzemkowych morskiej strefy litoralnej
Taksonomia i filogeneza okrzemek z morskiej strefy litoralnej
Badania metagenomiczne zespołów morskich jednokomórkowych protista (okrzemek) z wykorzystaniem wskaźników molekularnych z jądra komórkowego oraz z chloroplastów (łączone drzewa filogenetyczne). Testowanie rozprzestrzenienia geograficznego, taksony ubikwistyczne czy endemity
Badania cyklu życiowego okrzemek w kontekście ich przynależności taksonomicznej.
Badania nad mikroglonami morskiej strefy litoralnej jako potencjalnym źródłem materiałów i energii. Projektowanie nowych materiałów na bazie związków organicznych wydzielanych przez komórkę
Badania nad kopalnymi zespołami organizmów z ekosystemów morskich i wód śródlądowych
Badania współczesnych zespołów organizmów – mikroglonów (okrzemek) oraz organizmów bezkręgowych (meiobentos i makrobentos)
Bioróżnorodność organizmów wodnych (morskich i słodkowodnych) ze szczególnym uwzględnieniem jedno- i wielokomórkowego meiobentosu, megabentosu oraz fauny pasożytniczej
Systematyka, morfologia i biologia widłonogów (Copepoda) pasożytujących u ryb morskich i słodkowodnych
Bioróżnorodność pasożytów ryb
Wpływ pasożytów na stan zdrowotny ryb hodowlanych
Biologiczne metody zwalczania pasożytów ryb w hodowlach sadzowych
Badania związane z rekonstrukcją klimatu w rejonie Morza Bałtyckiego i Cieśnin Duńskich przy wykorzystaniu okrzemek, otwornic oraz analiz geochemicznych
Rekonstrukcja warunków środowiskowych Morza Południowochińskiego z zastosowaniem analizy wielowskaźnikowej (badania izotopowe oraz biomarkerów)
Monitoring środowiska morskiego, ze szczególnym uwzględnieniem zastosowania informacji dostarczanych przez obserwacje biocenoz pelagicznych i bentonicznych do oceny oddziaływań antropogenicznych w środowisku morskim
Badania monitoringowe środowiska dla potrzeb oceny jakości wódy powierzchniowych w Polsce w ramach wdrażania wytycznych Ramowej Dyrektywy Wodnej

 

Sprzęt i aparatura badawcza

 • Mikroskop Zeiss AXIO IMAGER.M2
 • Mikroskopy Zeiss AXIO SCOPE A1 z oprogramowaniem
 • Mikroskop Nikon ECLIPSE 50i
 • Mikroskopy odwrócone, m.in. NIKON TE 300
 • Mikroskop Stereskopowy NIKON SMZ 1500
 • Mikroskop Stereskopowy NIKON SMZ 800
 • Mikroskop NIKON Eclipse 600
 • Statek naukowo-badawczy SNB-US-1
 • Łódź pontonowa „Falcon 500″
 • Samochód Nissan Navara
 • Fitotron, komora do hodowli mikroorganizmów fotoautotroficznych
 • Termocycler PCR S 1000 THERNAL CYCLER, BIO-RAD
 • Spektofotometr NanoDrop2000, Thermo Scientific
 • Młynek miksujący Retsch MM400
 • Termomixer firmy Eppendorf
 • Wirówka horyzontalna z funkcją chłodzenia ,Eppendorf
 • Aparat do elektroforezy żelowej, PeqLab
 • System dokumentacji żeli GBox, Syngene
 • Komora do PCR, Biosan
 • Multi-Vortex, Biosan
 • Wieloparametryczne urządzenie do kontroli jakości wody, HI 97828 firmy HANNA
 • Wagi analityczne, m.in. firmy OHAUS
 • Zamrażarka niskotemperaturowa
 • Sprzęt do poboru materiału badawczego (czerpacz typu Van Veen do poboru prób osadu; grawitacyjna sonda rdzeniowa PERFEKT; czerpacz rdzeniowy typu „Mondsee corer” do poboru prób osadu; czerpacz typu „Ruttner” do poboru prób wody; wieloparametrowa sonda do badań środowiskowych YSI 6600V2-4; komputer „Panasonic” do obsługi sondy; siatki planktonowe)
 • Sprzęt pomocniczy: suszarki, demineralizatory, zmywarka laboratoryjna, autoklawy, myjka ultradźwiękowa, szafy chłodnicze i zamrażarki, pompa próżniowa Millipore, mieszadła magnetyczne

 

Współpraca krajowa i międzynarodowa

Pracownicy Zakładu Paleooceanologii prowadzą badania wykorzystując w szerokim zakresie efekty współpracy naukowej z ośrodkami z kraju i z zagranicy.
Współpraca naukowa w kraju obejmuje takie ośrodki jak Trójmiasto (Uniwersytet Gdański, Instytut Oceanologii PAN), Poznań z Uniwersytetem Adama Mickiewicza, Uniwersytet Łódzki, Politechnikę Warszawską w Warszawie oraz Instytut Ochrony Środowiska PAN w Krakowie. W oparciu o lokalne środowisko naukowe w Szczecinie prowadzone są badania ekosystemu Zalewu Szczecińskiego oraz Zatoki Pomorskiej we współpracy z Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym. Dzięki pomocy Wspólnej Organizacji INTEROCEANMETAL pozyskano próby abysalnych osadów dennych ze strefy rozłamu Clarion-Clipperton (Pacyfik) do badań zasiedlających je współczesnych otwornic (Foraminifera).Współpraca krajowa dotyczy badań współczesnych zespołów organizmów dennych i planktonowych oraz zmian środowiskowych w holocenie.

Zjawiska dotyczące otwartego oceanu badane są we współpracy z licznymi instytucjami naukowymi z zagranicy. Badania te są (bądź były) prowadzone we współpracy z Baltic Sea Research Institute w Warnemünde, Alfred Wegener Institute for Polar and Marine Research w Bremerhaven, MARUM Bremen, Shirshov Institute of Oceanology Russian Academy of Sciences, Southampton Oceanographic Institute, CRIOBE – Perpignan University Francja, Colorado State University Boulder USA, Texas State University, Austin, Nelson Mandela Metropolitan University, Port Elizabeth RPA, King Abdulazziz University w Dżuddzie w Arabii Saudyjskiej, Stacją Badawczą w Karadagu na Krymie, Instytutem Biologii Wód Śródlądowych Rosyjskiej Akademii Nauk w Boroku w Rosji, Guangzhou Marine Geological Survey, Yantai Institute of Coastal Zone Research Chinese Academy of Sciences, Xiamen University w Chinach. Dzięki temu pracownicy Zakładu uczestniczą w badaniach ważnych zagadnień z zakresu oceanologii. Również dzięki tej współpracy biorą udział w ważnych międzynarodowych ekspedycjach morskich, penetrują oraz porównują procesy zachodzące w morzach europejskich z tymi w innych odległych rejonach oceanu, m.in. w Arktyce, na Oceanie Indyjskim, Morzu Południowochińskim, czy Pacyfiku. W ramach projektu ClimLink prowadzona jest współpraca z Uni Research w Bergen w Norwegii oraz z IOW w Warnemünde w Niemczech dotycząca rekonstrukcji wpływu i natężenia zmian klimatycznych na obszarze Północnego Atlantyku na zmiany klimatyczne jakie zachodziły w rejonie Bałtyku. Badania pasożytów ryb prowadzone są we współpracy z Uniwersytetem w Porto (Portugalia).