Dziekanat

ul. Mickiewicza 16
70-383 Szczecin
dziekanatwnoz@usz.edu.pl

tel. +48 91 444 25 20
fax +48 91 444 25 17

Akty prawne

Wewnętrzne i zewnętrzne akty prawne

Regulamin studiów:

Regulamin studiów doktoranckich - obowiązujący w roku akademickim 2016/2017

Regulamin studiów doktoranckich - dla doktorantów, którzy rozpoczęli studia w 2012 r. lub później

Regulamin studiów doktoranckich - dla doktorantów, którzy rozpoczęli studia w 2010 lub 2011 r.

Uchwały Rady Wydziału Nauk o Ziemi:

Uchwała nr 23/2016 - Indywidualna_organizacja_studiów.pdf

Uchwała nr 70/2016/2017 - Indywidualny plan i program studiów


Opłaty za studia:

Opłaty za usługi edukacyjne - 2016/2017

Opłaty za usługi edukacyjne  - 2015/2016

Opłaty za usługi edukacyjne - 2014/2015

Opłaty za usługi edukacyjne - 2013/2014


Stypendia doktoranckie

Stypendia doktoranckie - 2016/2017

Uwaga! Wnioski należy wypełniać elektronicznie w systemie e-Dziekanat

Stypendia doktoranckie - 2015/2016

Stypendium doktoranckie w roku akademickim -  2014/2015

Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich - 2013/2014

Szczegółowe zasady przyzwania stypendiów doktoranckich - 2013/2014

Regulamin zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych - 2013/2014

Szczegółowe zasady zwiększenia stypendium doktoranckiego - 2013/2014


Fundusz Pomocy Materialnej

Pomoc materialna w roku akademickim -2016/2017

Uwaga! Wnioski należy wypełniać elektronicznie w systemie e-Dziekanat

Pomoc materialna w roku akademickim -2015/2016

Pomoc materialna w roku akademickim  - 2014/2015

Zasady przyznawania stypendiów dla najlepszych doktorantów - 2013/2014

Regulamin przyznawania pomocy materialnej dla doktorantów - 2013/2014

Progi i wysokość stypendiów socjalnych i dla najlepszych doktorantów - 2013/2014


Ustawy i rozporządzenia dotyczące przewodu doktorskiego i nadawania stopnia doktora

Ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki

Rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich

Rozporządzenie w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych