Dziekanat

ul. Mickiewicza 16
70-383 Szczecin
dziekanatwnoz@usz.edu.pl

tel. +48 91 444 25 20
fax +48 91 444 25 17

Studencie wypełnij ankietę dot. zmian w szkolnictwie wyższym

W związku z wdrażaniem „Konstytucji dla Nauki” zwracam się do studentów Uniwersytetu Szczecińskiego z prośbą o wypełnienie ankiety „Zmiany w szkolnictwie wyższym”.

Opracowane dane służyć będą przygotowaniu diagnozy i ukierunkowaniu prac nad niezbędnymi zmianami na naszej uczelni.

prof. dr hab. Edward Włodarczyk
Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego

 

O ANKIECIE
ANKIETA REKTORA US „Zmiany w szkolnictwie wyższym”
• dotyczy tylko studentów Uniwersytetu Szczecińskiego
• jest anonimowa (nie wymaga podawania imienia, nazwiska nr PESEL, itp.)
• można ją wypełnić od dnia 21 stycznia do dnia 17 lutego 2019 r.

Studenci otrzymają na adres poczty elektronicznej link, dzięki któremu będą mogli wypełnić ankietę.