Dziekanat

ul. Mickiewicza 16
70-383 Szczecin
dziekanatwnoz@usz.edu.pl

tel. +48 91 444 25 20
fax +48 91 444 25 17

Szkolenie BHP dla studentów i doktorantów - poprawka

Sesja poprawkowa

SZKOLENIE BHP studentów i doktorantów US
(dotyczy osób, które nie zaliczyły szkolenia w pierwszym terminie)

Studenci studiów stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych magisterskich
odbywają szkolenie składające się z dwóch części: teoretycznej oraz praktycznej.
1. Część teoretyczna realizowana w formie kształcenia na odległość (e-learning)
od 14.02.2019 r., od godz. 12.00
do 27.02 2019 r., do godz. 24.00
2. Część praktyczna realizowana jest przez Pracownię Bezpieczeństwa Wodnego, Wydział Nauk o Ziemi, ul. Mickiewicza 16 a. w terminie 21-28.02.2019 r.
Dostępne terminy godzinowe szkolenia praktycznego ukażą się na platformie e-learningowej po zaliczeniu testu z części teoretycznej.

Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia, niestacjonarnych pierwszego stopnia, niestacjonarnych jednolitych magisterskich oraz studiów doktoranckich
odbywają szkolenie składające się z tylko z części teoretycznej realizowanej w formie kształcenia na odległość (e-learning) w terminie:
od 14.02.2019 r., od godz. 12.00
do 27.02 2019 r., do godz. 24.00