Dziekanat

ul. Mickiewicza 16
70-383 Szczecin
dziekanatwnoz@usz.edu.pl

tel. +48 91 444 25 20
fax +48 91 444 25 17

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych

Uprzejmie informujemy, że z dniem 15 stycznia 2018 roku Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych zaprzestaje wykonywania świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej oraz profilaktyki z zakresu medycyny pracy – w placówce Uniwersytetu Szczecińskiego - zlokalizowanej przy ul. Bohaterów Warszawy 75.

Studenci i doktoranci zadeklarowani w Przychodni Uniwersytetu Szczecińskiego objęci są opieką w innych (do bieżącego wyboru przez studenta lub doktoranta) lokalizacjach SP ZOZ Szkół Wyższych, miedzy innymi w:

  1. Ul. Bohaterów Warszawy 51 (przychodnia ZUT)
  2. Al. Wojska Polskiego 97 (przychodnia specjalistyczna)

Więcej informacji: sekretariat SPZOZSW tel. 91 422 12 45.