Dziekanat

ul. Mickiewicza 16
70-383 Szczecin
dziekanatwnoz@usz.edu.pl

tel. +48 91 444 25 20
fax +48 91 444 25 17

2 stycznia 2018 r. (wtorek) ustanowiony dniem wolnym od pracy

Dział Spraw Osobowych Uniwersytetu Szczecińskiego uprzejmie informuję, że zgodnie z treścią pisma okólnego nr 5/2017 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie dodatkowego dnia wolnego od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę w roku 2018, dzień 2 stycznia 2018 r. (wtorek) został ustanowiony dniem wolnym od pracy w Uniwersytecie Szczecińskim, w zamian za święto przypadające w sobotę 6 stycznia 2018 r.