Dziekanat

ul. Mickiewicza 16
70-383 Szczecin
dziekanatwnoz@usz.edu.pl

tel. +48 91 444 25 20
fax +48 91 444 25 17

Szkolenie wojskowe studentów US w ramach Legii Akademickiej

Edukacja wojskowa studentów Uniwersytetu Szczecińskiego w ramach Legii Akademickiej (LA) obejmuje zajęcia teoretyczne na uczelni i zajęcia praktyczne (poligonowe) w przerwie wakacyjnej w Siłach Zbrojnych RP .
Założeniem realizacji szkolenia wojskowego LA jest przedstawienie treści teoretycznych w ramach procesu dydaktycznego poza programem kształcenia na danym kierunku prowadzonym w uczelni, a następnie zajęć praktycznych w okresie wakacji (lipiec- sierpień) w jednostkach szkolnictwa wojskowego i jednostkach wojskowych.

Aby dołączyć do Legii Akademickiej Uniwersytetu Szczecińskiego wystarczy:
• posiadać obywatelstwo polskie,
• być studentką / studentem uczeni wyższej,
• posiadać kwalifikację wojskową lub wyrażać gotowość aby taką kwalifikację uzyskać.
• złożyć wniosek do udziału w szkoleniu wojskowym w ramach Legii Akademickiej
Jeśli chcesz uczestniczyć w ochotniczym szkoleniu wojskowym
w ramach Legii Akademickiej na Uniwersytecie Szczecińskim

Wypełnij WNIOSEK (do pobrania w Dziekanacie Wydziału lub – pobierz)

Złóż WNIOSEK – w dziekanacie Wydziału, którego jesteś studentem.

Można również dokonać rejestracji poprzez formularz on-line.

Termin złożenia wniosku:
do dnia 9 (czwartek) listopada 2017 r. (do godz. 15.00)

Program nauczania Legii Akademickiej na Uczelni obejmował będzie ok. 30 godzin lekcyjnych. Zajęcia odbędą się w formie wykładów i materiałów e-lerningowych. Po zaliczeniu (test wiedzy) części teoretycznej na uczelni student ochotnik po złożeniu wniosku do organów wojskowych przez Uczelnię otrzyma kartę powołania na ćwiczenia wojskowe – część praktyczną programu, która będzie realizowana w 13 wytypowanych jednostkach wojskowych, jednostkach szkolnictwa wojskowego oraz ośrodkach szkoleniowych SZ RP w okresie tzw. przerwy wakacyjnej (lipiec-sierpień) 2018 r., w dwóch turach po 3 tygodni każda. Każda tura z kolei składa się z dwóch modułów:
• moduł szkolenia podstawowego trwający 21 dni, zakończony egzaminem i złożeniem przysięgi,
• moduł szkolenia podoficerskiego trwający 21 dni, zakończony egzaminem i mianowaniem na stopień kaprala rezerwy.
Za dzień szkolenia praktycznego poligonowego, student – ochotnik otrzyma 91,20 zł
Dodatkowe Informacje na temat szkolenia:

US: http://legiaakademicka.usz.edu.pl/

MON: http://www.wojsko-polskie.pl/pl/pages/legia-akademicka-p/

Serwis Facebook https://www.facebook.com/LegiaAkademickaMON/

ULOTKA