Dziekanat

ul. Mickiewicza 16
70-383 Szczecin
dziekanatwnoz@usz.edu.pl

tel. +48 91 444 25 20
fax +48 91 444 25 17

Biuletyn Meteorologiczny US - wrzesień 2016

Szanowni Państwo,

Pojawił się najnowszy numer Biuletynu Meteorologicznego US za wrzesień 2016 r. Zachęcamy do lektury ponieważ miniony miesiac okazał sie naprawdę wyjątkowy ze względu na ilość pobitych rekordów.

Dostępny jest on pod zamieszczonym poniżej linkiem

BIULETYN METEOROLOGICZNY US - WRZESIEŃ 2016

Uwaga studenci I roku studiów – Test diagnostyczny

Informacja dla opiekunów lat i studentów 1. roku studiów STACJONARNYCH

licencjackich i jednolitych magisterskich

 1. Nauczanie języków obcych w US odbywa się zgodnie z zarządzeniem Rektora US nr 48/2013
  z dnia 25 czerwca 2013 r.
 2. Nauka języka obcego w ramach lektoratów w US rozpoczyna się od drugiego roku studiów
  i prowadzona jest od poziomu B1 do poziomu B2 dla studiów pierwszego stopnia i od poziomu B1 do poziomu B2+ dla jednolitych studiów magisterskich.
 3. Zgodnie z § 2 pkt. 4 zarządzenia, każdy nowoprzyjęty student ma obowiązek przystąpić do
  30 października do testu poziomującego
  , który określa czy student zna język (wykazany na świadectwie maturalnym) na poziomie B1.
 4. Test ma jedynie charakter informacyjny; w przypadku stwierdzenia niewystarczającej znajomości języka ( tzn. (poniżej poziomu B1), student ma obowiązek w trakcie pierwszego roku studiów we własnym zakresie uzupełnić brakujące umiejętności i podnieść swoje kompetencje językowe do poziomu B1.
 5. Test organizowany i przeprowadzany jest przez ACKJ US, przy współpracy z prodziekanami ds. kształcenia/ds. studenckich i opiekunami lat; całościowo za jego organizację odpowiada Dyrektor ACKJ.
 6. Opiekunowie roku na dniach adaptacyjnych zbierają szacunkową informację o ilości osób przystępujących do testów poziomujących z poszczególnych języków (do wyboru: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski). Prodziekani przekazują tę informację ( np. J. Ang – 155 os., J. Niem. – 24 os. itp.) do ACKJ. E – mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 7. 7.Testy w roku akademickim 2016/2017 zaplanowane są w Auli WH US przy ul. Krakowskiej 71-79 w dniach podanych poniżej. Studenci proszeni są by stawić się na 30 minut przed rozpoczęciem testu wg informacji na liście.:
 8. Po 23.11 ACKJ przesyła wyniki testu poziomującego prodziekanom, a opiekunowie lat informują studentów o jego wynikach.

DATA

START : 16:00-16:45

Godz. rejestracji

studentów: 15:35

16:45-17:05

START: 17:30-18:15

Godz. rejestracji

studentów: 17:05

18:15-19:00

START:19:00-19:45

Godz. rejestracji

Studentów:18:35

24.10.2016   poniedziałek

termin 1

przerwa techniczna

termin 2

przerwa techniczna

termin 3

25.10.2016             wtorek

termin 4

termin 5

termin 6

26.10.2016               środa

termin 7

termin 8

termin 9

miejsce: AULA WYDZIAŁU HUMANISTYCZNEGO, ul. Krakowska 71 – 79 Szczecin,

24.10.2016 r. poniedziałek w godz.: 15:35 - 19:45 - III tury dla studiów stacjonarnych I rok I st. oraz jm dla Wydziału Humanistycznego,

25.10.2016 r. wtorek w godz.: 15:35 - 19:45 – III tury dla studiów stacjonarnych I rok I st. oraz jm , w tym:

I tura: WNEIZ ( wszystkie kierunki I r. Ist.)

II tura :Wydz. Biologii, WNoZ, WKFiPZ, Wydz. Mat – Fiz., Wydz. Teologiczny, ( wszystkie kierunki Ir. Ist.)

III Tura :WPiA ( Prawo, Administracja, Ekonomiczno – Prawny)

26.10.2016 r. środa w godz.: 15:35 - 19:45 - III tury dla studiów stacjonarnych I rok I st. oraz jm w tym:

I tura - WZiEU, ( wszystkie kierunki I r. I st.)

II i III tura - Wydz. Filologiczny ( podział na kierunki zostanie podany)

8. Dyrektor ACKJ z początkiem października b.r. przesyła prodziekanom szczegółowy harmonogram przebiegu testu z podziałem na Wydziały i kierunki przypisane do danego dnia , prodziekani przekazują te listy opiekunom lat, którzy są bezpośrednio odpowiedzialni za przekazanie tej informacji studentom.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE ZNAJUDUJĄ SIĘ RÓWNIEŻ NA STRONIE www.ackj.usz.edu.pl w ZAKŁADCE POZIOM B2 W ACKJ

Wszelkie pytania studentów prosimy kierować do Biura ACKJ :

Tel. 091 444 38 10

Godziny dziekańskie w dniu 3.10.2016 r.

Szanowne Koleżanki i Koledzy!

Studiujący i pracujący na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Szczecińskiego!

W związku ze spodziewanym Ogólnopolskim Strajkiem Kobiet w dniu 3 października w proteście przeciw obywatelskiemu projektowi drastycznego zaostrzenia tzw. ustawy aborcyjnej ogłaszam godziny od 8.00 do 18.00 jako wolne od zajęć dydaktycznych. Jednocześnie oświadczam, że udzielę jednodniowego urlopu na żądanie oraz nie wyciągnę żadnych konsekwencji wobec Pań, które w tych godzinach czasowo opuszczą miejsce pracy lub zaniechają czynności pozostając w miejscu pracy.

Dziekan Wydziału Nauk o Ziemi

Uniwersytetu Szczecińskiego

prof. dr hab. Marek Dutkowski

Szczecin, 1 października 2016 r.

Dzień Adaptacyjny na WNoZ US

Informujemy, że w dniu 29.09.2016 (czwartek) odbędzie się Dzień Adaptacyjny na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Szczecińskiego. Wszystkich studentów 1 roku studiów I-go i II-go stopnia zapraszamy na godz. 10.00 na podwórze Wydziału przed budynek Centrum Dydaktyczno-Badawczego Nauk Przyrodniczych US (Geocentrum, ul. Mickiewicza 16A), w którym następnie odbędzie się spotkanie. Podczas Dnia Adaptacyjnego zostaną Państwo poinformowani o inauguracji roku akademickiego 2016/2017, planach zajęć, itp.

Serdecznie zapraszamy!

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy...

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy o nagłej śmierci

śp.

Jarosława Jurka

Absolwenta Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
doktora habilitowanego nauk ekonomicznych
profesora Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie
profesora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile
wieloletniego i zasłużonego pracownika Uniwersytetu Szczecińskiego i naszego Wydziału

W zmarłym tracimy zdolnego i rzetelnego badacza, nauczyciela i wychowawcę geografów i ekonomistów,
promotora młodej kadry naukowej, organizatora nauki, kolegę i przyjaciela

Wyrazy głębokiego współczucia i słowa wsparcia w trudnych chwilach żonie, rodzinie i bliskim Profesora składa Dziekan, Rada Wydziału
oraz cała społeczność akademicka Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Szczecińskiego.


Uroczystości pogrzebowe odbędą się w piątek 09 września 2016 r. o godz. 10.30
na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie.