Dziekanat

ul. Mickiewicza 16
70-383 Szczecin
dziekanatwnoz@usz.edu.pl

tel. +48 91 444 25 20
fax +48 91 444 25 17

Szkolenie wojskowe studentów US w ramach Legii Akademickiej

Edukacja wojskowa studentów Uniwersytetu Szczecińskiego w ramach Legii Akademickiej (LA) obejmuje zajęcia teoretyczne na uczelni i zajęcia praktyczne (poligonowe) w przerwie wakacyjnej w Siłach Zbrojnych RP .
Założeniem realizacji szkolenia wojskowego LA jest przedstawienie treści teoretycznych w ramach procesu dydaktycznego poza programem kształcenia na danym kierunku prowadzonym w uczelni, a następnie zajęć praktycznych w okresie wakacji (lipiec- sierpień) w jednostkach szkolnictwa wojskowego i jednostkach wojskowych.

Aby dołączyć do Legii Akademickiej Uniwersytetu Szczecińskiego wystarczy:
• posiadać obywatelstwo polskie,
• być studentką / studentem uczeni wyższej,
• posiadać kwalifikację wojskową lub wyrażać gotowość aby taką kwalifikację uzyskać.
• złożyć wniosek do udziału w szkoleniu wojskowym w ramach Legii Akademickiej
Jeśli chcesz uczestniczyć w ochotniczym szkoleniu wojskowym
w ramach Legii Akademickiej na Uniwersytecie Szczecińskim

Wypełnij WNIOSEK (do pobrania w Dziekanacie Wydziału lub – pobierz)

Złóż WNIOSEK – w dziekanacie Wydziału, którego jesteś studentem.

Można również dokonać rejestracji poprzez formularz on-line.

Termin złożenia wniosku:
do dnia 9 (czwartek) listopada 2017 r. (do godz. 15.00)

Program nauczania Legii Akademickiej na Uczelni obejmował będzie ok. 30 godzin lekcyjnych. Zajęcia odbędą się w formie wykładów i materiałów e-lerningowych. Po zaliczeniu (test wiedzy) części teoretycznej na uczelni student ochotnik po złożeniu wniosku do organów wojskowych przez Uczelnię otrzyma kartę powołania na ćwiczenia wojskowe – część praktyczną programu, która będzie realizowana w 13 wytypowanych jednostkach wojskowych, jednostkach szkolnictwa wojskowego oraz ośrodkach szkoleniowych SZ RP w okresie tzw. przerwy wakacyjnej (lipiec-sierpień) 2018 r., w dwóch turach po 3 tygodni każda. Każda tura z kolei składa się z dwóch modułów:
• moduł szkolenia podstawowego trwający 21 dni, zakończony egzaminem i złożeniem przysięgi,
• moduł szkolenia podoficerskiego trwający 21 dni, zakończony egzaminem i mianowaniem na stopień kaprala rezerwy.
Za dzień szkolenia praktycznego poligonowego, student – ochotnik otrzyma 91,20 zł
Dodatkowe Informacje na temat szkolenia:

US: http://legiaakademicka.usz.edu.pl/

MON: http://www.wojsko-polskie.pl/pl/pages/legia-akademicka-p/

Serwis Facebook https://www.facebook.com/LegiaAkademickaMON/

ULOTKA

"Konstytucja dla nauki"

JM Rektor US prof. dr hab. Edward Włodarczyk zaprasza na prezentację projektu „Konstytucja dla Nauki”, przygotowaną przez prof. dra hab. Marka Górskiego, prorektora ds. nauki i współpracy międzynarodowej US oraz dyskusję, podczas której omówione zostaną propozycje, ich konsekwencje oraz wpływ na sposób funkcjonowania i finansowania polskich uczelni.

Program spotkania:

- Wprowadzenie – prof. dr hab. Edward Włodarczyk Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego.
- Omówienie założeń do ustawy prawo o szkolnictwie wyższym – prof. dr hab. Marek Górski prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej US.
- Debata rektorów regionalnych szkół wyższych.
- Dyskusja z udziałem publiczności.
- Podsumowanie – prof. dr hab. Edward Włodarczyk Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego.

Spotkanie odbędzie się w czwartek, 9 listopada 2017 r. o godz. 13:00 w Auli Centrum Dydaktyczno-Badawczego Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Szczecińskiego

Wydział Nauk o Ziemi, ul. A. Mickiewicza 16a,
70-383 Szczecin

Szczegółowe informacje dostępne na stronie: http://ustawa.usz.edu.pl/

Wolny dzień - 2 listopada 2017 r. Zamknięty dziekanat w dniu 02 i 03 listopada 2017r.

Informujemy, iż dzień 2 listopada 2017 r. (czwartek) jest dniem wolnym od pracy w Uniwersytecie Szczecińskim w zamian za święto przypadające w sobotę 11 listopada 2017 r. Dziekanat będzie NIECZYNNY w dniu 02 i 03 listopada 2017 r.

Szkolenia BHP dla studentów i doktorantów pierwszych lat studiów

Szczegółowe informacje o szkoleniach BHP dla studenów i doktorantów pierwszych lat studiów znajdują się na stronie Uniwersyteckiego Centrum Edukacji pod linkiem http://uce.usz.edu.pl/szkolenia-dla-studentow/. Szkolenie jest obowiązkowe.