Dziekanat

ul. Mickiewicza 16
70-383 Szczecin
dziekanatwnoz@usz.edu.pl

tel. +48 91 444 25 20
fax +48 91 444 25 17

Biuletyn meteorologiczny US - sierpnień 2017

Szanowni Państwo,

Z pewnymi opóźnieniami zaczynamy publikować zaległe numery Biuletynu Meteorologicznego.

Obecnie pojawił się najnowszy numer Biuletynu Meteorologicznego US za sierpień 2017 r.

Dostępny jest on pod zamieszczonym poniżej linkiem

BIULETYN METEOROLOGICZNY US - SIEPRIEŃ 2017

Pozostałe numery można odnaleźć na stronie Miejskiej Stacji US: http://wnoz.usz.edu.pl/biuletyn-meteorologiczny.html

Zachęcamy do lektury.

Spotkanie informacyjne dot. szkolenia wojskowego Legii Akademickiej

Spotkanie informacyjne z przedstawicielami MON dotyczące szkolenia wojskowego Legii Akademickiej:
30 listopada (czwartek) 2017 r. godz. 12.00 – 14.00, Wydział Humanistyczny ul. Krakowska 71-79 sala 152.
W trakcie spotkania będzie można złożyć wniosek do udziału w szkoleniu wojskowym studentów w ramach Legii Akademickiej.

JAK MOGĘ ZGŁOSIĆ SIĘ NA SZKOLENIE W RAMACH LEGII AKADEMICKIEJ?
1) Jeśli posiadasz obywatelstwo polskie,
2) Jesteś studentem uczelni wyższej,
3) Przeszedłeś kwalifikację wojskową (lub wyrażasz gotowość, aby odbyć kwalifikację wojskową) to:
• składasz wniosek o przyjęcie na zajęcia teoretyczne programu wojskowego Legii Akademickiej do uczelni która zgłosiła się do projektu pilotażowego (wykaz uczelni, które zgłosiły się do projektu 03 października 2017 r. zostanie zamieszczony na stronach MON i MNiSW),
• zaczynasz uczęszczać na zajęcia uczelniane,
• zaliczasz (zdajesz egzamin) część teoretyczną (30 godzin),
• otrzymujesz zaświadczenie,
• składasz za pośrednictwem uczelni wniosek o powołanie na ćwiczenia wojskowe,
• otrzymujesz kartę powołania na ćwiczenia wojskowe z WKU,
• stawiasz się do jednostki wojskowej i odbywasz szkole¬nie w ramach modułu podstawowego, składasz przysięgę wojskową, zostajesz żołnierzem rezerwy (czas szkolenia: 22 dni, przerwa wakacyjna),
• 2 dni przerwy w szkoleniu na podjęcie decyzji o udziale w kursie podoficerskim,
• stawiasz się do jednostki wojskowej i odbywasz szkolenie w ramach modułu podoficerskiego (jeśli wyraziłeś chęć i zaliczyłeś cześć teoretyczną dot. szkole¬nia podoficerskiego), zostajesz podoficerem rezerwy (czas szkolenia: 22 dni, przerwa wakacyjna),
• koszty szkolenia praktycznego pokrywa MON (wynagrodzenie: 91,20 zł za każdy dzień szkolenia).

www.legiaakademicka.usz.edu.pl

 

 

Godziny dziekańskie 24.11.2017 r.

W związku z ceremonią pogrzebową prof. dra hab. Romana Racinowskiego w dniu 24 listopada 2017 r. ogłaszam godziny dziekańskie od godz. 12.00 do godz. 15.00, jako wolne od zajęć dydaktycznych.
Dziekan Wydziału Nauk o Ziemi US
prof. dr hab. Marek Dutkowski

Z głębokim żalem zawiadamiamy

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci prof. dra hab. Romana Racinowskiego, byłego nauczyciela akademickiego Uniwersytetu Szczecińskiego.
Rodzinie i Najbliższym składamy wyrazy najgłębszego współczucia.
Pracownicy Wydziału Nauk o Ziemi

Msza Św. za duszę zmarłego odbędzie się 24 listopada 2017 r. o godz. 10:00 w Kościele Dominikanów ul. Unisławy w Szczecinie. Ceremonia pogrzebowa odbędzie się 24 listopada 2017 r. o godz. 12:30 w Kaplicy Głównej na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie.


Zgodnie z wolą Romana, Rodzina prosi o nie składanie wieńców i kwiatów, w zamian w czasie pogrzebu odbędzie się kwesta na rzecz Hospicjum w Szczecinie.

Szkolenie wojskowe studentów US w ramach Legii Akademickiej

Edukacja wojskowa studentów Uniwersytetu Szczecińskiego w ramach Legii Akademickiej (LA) obejmuje zajęcia teoretyczne na uczelni i zajęcia praktyczne (poligonowe) w przerwie wakacyjnej w Siłach Zbrojnych RP .
Założeniem realizacji szkolenia wojskowego LA jest przedstawienie treści teoretycznych w ramach procesu dydaktycznego poza programem kształcenia na danym kierunku prowadzonym w uczelni, a następnie zajęć praktycznych w okresie wakacji (lipiec- sierpień) w jednostkach szkolnictwa wojskowego i jednostkach wojskowych.

Aby dołączyć do Legii Akademickiej Uniwersytetu Szczecińskiego wystarczy:
• posiadać obywatelstwo polskie,
• być studentką / studentem uczeni wyższej,
• posiadać kwalifikację wojskową lub wyrażać gotowość aby taką kwalifikację uzyskać.
• złożyć wniosek do udziału w szkoleniu wojskowym w ramach Legii Akademickiej
Jeśli chcesz uczestniczyć w ochotniczym szkoleniu wojskowym
w ramach Legii Akademickiej na Uniwersytecie Szczecińskim

Wypełnij WNIOSEK (do pobrania w Dziekanacie Wydziału lub – pobierz)

Złóż WNIOSEK – w dziekanacie Wydziału, którego jesteś studentem.

Można również dokonać rejestracji poprzez formularz on-line.

Termin złożenia wniosku:
do dnia 9 (czwartek) listopada 2017 r. (do godz. 15.00)

Program nauczania Legii Akademickiej na Uczelni obejmował będzie ok. 30 godzin lekcyjnych. Zajęcia odbędą się w formie wykładów i materiałów e-lerningowych. Po zaliczeniu (test wiedzy) części teoretycznej na uczelni student ochotnik po złożeniu wniosku do organów wojskowych przez Uczelnię otrzyma kartę powołania na ćwiczenia wojskowe – część praktyczną programu, która będzie realizowana w 13 wytypowanych jednostkach wojskowych, jednostkach szkolnictwa wojskowego oraz ośrodkach szkoleniowych SZ RP w okresie tzw. przerwy wakacyjnej (lipiec-sierpień) 2018 r., w dwóch turach po 3 tygodni każda. Każda tura z kolei składa się z dwóch modułów:
• moduł szkolenia podstawowego trwający 21 dni, zakończony egzaminem i złożeniem przysięgi,
• moduł szkolenia podoficerskiego trwający 21 dni, zakończony egzaminem i mianowaniem na stopień kaprala rezerwy.
Za dzień szkolenia praktycznego poligonowego, student – ochotnik otrzyma 91,20 zł
Dodatkowe Informacje na temat szkolenia:

US: http://legiaakademicka.usz.edu.pl/

MON: http://www.wojsko-polskie.pl/pl/pages/legia-akademicka-p/

Serwis Facebook https://www.facebook.com/LegiaAkademickaMON/

ULOTKA