Dziekanat

ul. Mickiewicza 16
70-383 Szczecin
dziekanatwnoz@usz.edu.pl

tel. +48 91 444 25 20
fax +48 91 444 25 17

Stypendia edukacyjne Prezydenta Miasta Szczecin dla studentów

Celem realizacji programu stypendialnego dla studentów – najlepszych absolwentów liceów i techników jest zachęcenie młodych zdolnych osób do podejmowania i ukończenia nauki na uczelniach publicznych w Szczecinie, zapobieganie odpływowi z terenu miasta uzdolnionych maturzystów oraz pomoc w pozyskaniu wykwalifikowanych kadr dla regionalnego biznesu.

Fundusz stypendialny ma ponadto za zadanie budowanie prestiżu szczecińskich uczelni publicznych, promocję oferty edukacyjnej oraz zwiększenie konkurencyjności i rozwoju gospodarczego przedsiębiorców prowadzących działalność na lokalnym rynku. Program jest działaniem realizowanym w ramach „Akademickiego Szczecina”.

Stypendium może zostać przyznane studentowi – absolwentowi liceum i technikum, posiadającemu świadectwo dojrzałości uzyskane w roku, w którym prowadzony jest nabór wniosków na stypendia, spełniającemu łącznie trzy warunki:

– posiada wysokie osiągnięcia w nauce,
– został przyjęty na uczelnię publiczną w Szczecinie na studia pierwszego stopnia lub na jednolite studia magisterskie, – niezależnie od formy studiów, w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym,
zobowiązał się do kontynuowania nauki na uczelni publicznej w Szczecinie przez dwa lata na studiach pierwszego stopnia lub na jednolitych studiach magisterskich, niezależnie od formy studiów, w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym.

Przez wysokie osiągnięcia w nauce należy rozumieć osiągnięcia studenta uzyskane w liceum lub technikum w konkursach i olimpiadach, w których student otrzymał tytuł finalisty lub laureata.

Maksymalna wysokość stypendium dla studenta wynosi 6 000,00 zł brutto.
Wytyczne dla studentów ubiegających się o przyznanie stypendium edukacyjnego:

– należy zapoznać się z warunkami i zasadami ubiegania się o stypendium określonymi w Regulaminie przyznawania stypendiów edukacyjnych dla studentów – najlepszych absolwentów liceów i techników
– należy wypełnić wniosek o przyznanie stypendium.

Wniosek należy składać w formie papierowej w terminie do dnia 10 października każdego roku, w którym prowadzony jest nabór wniosków, do sekretariatu Biura Strategii Urzędu Miasta Szczecin (wejście od ul. Jacka Odrowąża, IV piętro, pokój 411 B). Informacje na temat naboru wniosków ogłaszane będą na stronie Biuletynu Informacji Publicznej we wrześniu każdego roku, w którym prowadzony jest nabór.

Szczegółowe informacje dotyczące programu stypendialnego udzielane są pod numerem telefonu 91 424 50 76.

Więcej informacji oraz formularze.

Biuletyn meteorologiczny US - czerwiec 2018

Szanowni Państwo,

Pojawił się najnowszy numer Biuletynu Meteorologicznego US za czerwiec 2018 r.

BIULETYN METEOROLOGICZNY US - CZERWIEC 2018

Pozostałe numery można odnaleźć na stronie Miejskiej Stacji US: http://wnoz.usz.edu.pl/biuletyn-meteorologiczny.html

Zachęcamy do lektury.

Biuletyn meteorologiczny US - maj 2018

Szanowni Państwo,

Pojawił się najnowszy numer Biuletynu Meteorologicznego US za maj 2018 r.

BIULETYN METEOROLOGICZNY US - MAJ 2018

Pozostałe numery można odnaleźć na stronie Miejskiej Stacji US: http://wnoz.usz.edu.pl/biuletyn-meteorologiczny.html

Zachęcamy do lektury.

Odbiór indeksów i kart egzaminacyjnych w dziekanacie

W związku z wprowadzeniem Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych… (RODO) informujemy studentów i doktorantów, że wszystkie dokumenty studenci i doktoranci muszą odbierać w Dziekanacie osobiście z dokumentem tożsamości (legitymacja studencka, dowód osobisty, paszport).

Upoważnienie do odbioru dokumentów przez inne osoby wymaga złożenia pisemnego oświadczenia (wzór upoważnienia znajduje się na stronie):http://www.wnoz.usz.edu.pl/wnioski-podania.html

Ruszyła rekrutacja na studia 2018/2019

12 czerwca ruszyła rekrutacja na studia na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Szczecińskiego. Kandydaci od tego dnia mogą rejestrować się w serwisie Elektronicznej Rejestracji Kandydatów na stronie internetowej uczelni. Znajdą tu informacje dotyczące kryteriów kwalifikacji na studia, poszczególnych etapów rekrutacji, wymaganych dokumentów, płatności, a także wykaz olimpiad, których laureaci i finaliści mogą korzystać z preferencyjnych warunków w procesie rekrutacji.

Studia stacjonarne I stopnia na Wydziale Nauk o Ziemi US:
Lista wszystkich kierunków dostępna jest na stronie internetowej:http://kandydaci.usz.edu.pl/category/2018-2019/i-stopnia/wnoz-i-stopnia/

Kierunki ogólnoakademickie

Geografia

Geologia

Gospodarka przestrzenna

Oceanografia

Kierunki praktyczne

Bezpieczeństwo wodne

Turystyka i rekreacja


Studia stacjonarne II stopnia:
Lista wszystkich kierunków dostępna jest na stronie internetowej: http://kandydaci.usz.edu.pl/category/2018-2019/ii-stopnia/wnoz-ii-stopnia/

Kierunki ogólnoakademickie

Geologia

Geografia

Kierunki praktyczne

Turystyka i rekreacja

 

Co? Jak? Kiedy?

1 NABÓR

Pierwszy etap pierwszego naboru na studia stacjonarne I stopnia rozpoczął się 12 czerwca i potrwa do 5 lipca. Pierwszy etap pierwszego naboru na studia II stopnia rozpoczął się 12 czerwca i potrwa do 17 sierpnia.

Informacje o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu do drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego kandydaci poznają:
- na studia stacjonarne I stopnia 10 lipca
- na studia II stopnia 22 sierpnia.

Decyzje o przyjęciu na studia zostaną ogłoszone:
- na studia stacjonarne I stopnia 19 lipca
- na studia II stopnia 30 sierpnia.

2 NABÓR

Pierwszy etap drugiego naboru na studia stacjonarne I stopnia rozpocznie się 12 lipca i potrwa do 17 sierpnia. Pierwszy etap drugiego naboru na studia II stopnia rozpocznie się 24 sierpnia i potrwa do 14 września.

Informacje o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu do drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego kandydaci poznają:
- na studia stacjonarne I stopnia 22 sierpnia
- na studia II stopnia 19 września.

Decyzje o przyjęciu na studia zostaną ogłoszone:
- na studia stacjonarne I stopnia 30 sierpnia
- na studia II stopnia 27 września.

3 NABÓR

Pierwszy etap trzeciego naboru na studia stacjonarne I stopnia rozpocznie się 24 sierpnia i potrwa do 14 września.

Informacje o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu do drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego kandydaci na studia stacjonarne I stopnia poznają 19 września.

Decyzje o przyjęciu na studia stacjonarne I stopnia zostaną ogłoszone 27 września.

* Ogłoszenie kolejnego naboru na danym kierunku (specjalności) studiów następuje tylko pod warunkiem niewypełnienia uchwalonego limitu miejsc.

Zasady przyjmowania na studia w nadchodzącym roku akademickim, terminy postępowania rekrutacyjnego, pełną ofertę kierunków na nadchodzący rok akademicki oraz szczegółowe informacje dotyczące tegorocznej rekrutacji kandydaci znajdą w serwisie internetowym: http://kandydaci.usz.edu.pl/.

Wszelkie dodatkowe pytania dotyczące rekrutacji na Wydziale Nauk o Ziemi US można kierować na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.